Backgrundsbild illustration av runda cirklar.

Vad är en lönestrategi?

I en lönestrategi kopplar ni ihop företagets affärsstrategi med era kompetensbehov och arbetet med lönerna. En lönestrategi är en beskrivning av varför och hur ni vill utveckla lönebildningen i företaget. Det handlar både om löneutrymmets storlek och hur det kan användas, och om hur ert arbete med att sätta medarbetarnas löner ska gå till. Rätt använt är lönebildning och lönesättning verktyg som stödjer affären och företagets utveckling.

Individuell lön på Atlas Copco stärker företagets konkurrenskraft

Backgrundsbild illustration av papersflygplan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I nyhetsbrevet Jobba med lönen kan ni läsa om företag som delar med sig av sina erfarenheter kring lönesättning, och om aktuella frågor kring lönebildning i Sverige. Nyhetsbrevet ges ut av Svenskt Näringsliv och kommer ut en gång i månaden.

Vad säger användare?

  • ”Upplägget är bra. Jobba med lönen har hjälpt oss att skapa rutiner och policydelar, och få till en bra struktur på arbetet med lönesättning.”
    Åsa Vedin, administrativ assistent, Arctic Falls
  • ”Ett smart verktyg som hjälper oss att använda lönesättningen för att driva utvecklingen i företaget.”
    Lars Wallgren, vd, Politek
  • ”Jobba med lönen har gett oss ett processtänk där vi utgår från företagets mål och definierar kriterier för att kommunicera med våra medarbetare om önskat beteende. Genom att följa gången genom verktyget ser vi att vi är på rätt väg.”
    Göran Lejerwik, HR, IT-mästaren